Bersikap lembut-akhlaq da’i
Abu Aisyah

Bersikap lembut-akhlaq da’i


Dr.Fadhl Ilahi berkata: Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, rasulullah shallallahu alaihi wasallam barsabda,”Ya Allah barangsiapa yang bersikap lembut kepada umatku maka berlaku lembutlah kepadanya dan barangsiapa yang menyusahkan umatku maka susahkanlah dia.”(Al Fathu Rabbani li tartibi musnad al imam ahmad bin hanbal , kitab akhlaq al hasanah,bab targhib fir rifq wa maa jaa bihi 19/85) Maka … Continue reading

Abu Aisyah

Al Liin Dan Ar Rifq – akhlaq da’i


  Al liin : Sifat lemah lembut,akhlaq yang baik,banyak memaafkan, tidak terburu-buru marah dan bersikap kasar jika muncul satu kesalahan dari kaum muslimin. Ar Rifq: lawan dari kekasaran dan mengandung sikap lemah lembut,ucapan dan perbuatan yang halus serta  mengambil jalan yang paling mudah. Dr. Fadhl Ilahi berkata: ” yang diinginkan dari al liin dan ar … Continue reading

Abu Aisyah

Kutipan: Akhlaq


Syaikh Utsaimin berkata: “Akhlaq adalah rupa batin manusia, akhlaq bisa merupakan tabiat atau bisa diperoleh dengan cara usaha. Artinya bahwa seseorang sebagaimana telah diberi sifat dasar untuk memiliki akhlaq yang baik dan bagus kadangkala ia memperoleh akhlaq itu dengan cara berusaha dan pembiasaan diri. Oleh karena itu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asyaj bin … Continue reading