Abu Aisyah

Sekelumit catatan : Penyakit Hati


* Penyakit hati tidak ada kebaikan padanya walaupun penderitanya bersabar atasnya dan terus menerus dalam melakukannya, seperti halnya pelaku maksiat. Sebaliknya penyakit badan seandainya orang itu bersabar atasnya maka berpahala. *Penyakit hati membawa orangnya pada kehancuran di dunia dan di akhirat. di dunia mendapatkan kesempitan hati sedangkan dineraka kelak mendapat siksa. seperti pelaku kesyirikan. *Obat … Continue reading